அழியாத கோலங்கள்
  காமம் கொல் : Cable Sankar
  காக்கைகளுக்கு இப்போது வேலை இல்லை : சர்ஹூன்
  காணக் கிடைக்காத யாழ்ப்பாணம் : தமிழ்நதி
  தகவல்களின் தளத்தில் தடம் அமைத்து உயர்ந்தவர் : மாதவராஜ்
  ஸ்டீவ்ஜாப்ஸ்ம் தட்டி மெஸ் மீனும் மற்றும் டைட்டானிக் படம& : அபி அப்பா
  காத்தவராயரின் கசுமாலக் காதல் க(வி)தைகள் : இளவஞ்சி
  மின் ரத்து: பனிப்புயல் கடந்த பாஸ்டன் : Boston Bala
  e-சண்டை : ச்சின்னப்பையன்
  முதிர் கண்ணன்கள் : நான் ஆதவன்
  பந்த்(து) : ஷைலஜா