அழியாத கோலங்கள்
  உன்னை கண் தேடுதே : அப்பாவி தங்கமணி
  கடவுள் வருகிறார் - சிறுகதை : வினையூக்கி செல்வா
  குழலினிது யாழினிது என்பர். : லதானந்த்
  மண்டேனா ஒன்று 9/8/2010 : IdlyVadai
  வேண்டாம் வேண்டாம் எதுவுமே வேண்டாம் : ச்சின்னப் பையன்
  ஒரு மூக்கு கதை : ப்ரியா கதிரவன்
  இது நமது தேசம் அல்ல : வினையூக்கி
  ஒரு எழவின் கதை : ஈரோடு கதிர்
  பேருந்து பய(ண)ம் : முரளிகுமார் பத்மநாபன்
  யாரறிவார்? : Narsim