அழியாத கோலங்கள்
  நினைவுகளில் பின்சுழலும் ஒலிநாடாக்கள் 1 : கார்த்திகைப் பாண்டியன்
  நிராகரித்தலின் வலி : பரிசல்காரன்
  இது ஆண்களின் உலகம். : நரேஷ்
  வடாபாவ் தேசமும் கோதுமைநிற அழகியும் காதலும் : அரை பிளேடு
  இந்தி படிக்காதது தப்புங்களாயா : ராஜா
  அக்கா : Narsim
  கூகிள் கிராமம் : IdlyVadai
  நாங்களும் கடவுள்தான் : Kaipullai
  ஒரு பெண், ஒரு ஆண், ஒரு கணணி : விசரன்
  கோழியின் அட்டகாசங்கள்-3 : வெட்டிப்பயல்