அழியாத கோலங்கள்
  ஒரு தொண்டன் தலீவனான கதை : அரை பிளேடு
  தந்தை என்பவன் : நர்சிம்
  ஏய்ய்ய் மிஷ்ஷ்ட்டெர் : நர்சிம்
  தாயே... மன்னித்துவிடு : உண்மைத்தமிழன்
  ஜோக்ஸ் : enRenRum-anbudan.BALA
  கதை சொல்லிகளால் வரையப்படும் உங்கள் மனச்சித்திரங்கள் : கல்வெட்டு
  ஏழுவுக்கு வந்த டவுட்டு : karki
  முடி திருத்தும் நிலையம் : செந்தழல் ரவி
  இது ஆண்களின் உலகம். : நரேஷ்
  ஒரு எழவின் கதை : ஈரோடு கதிர்