அழியாத கோலங்கள்
  நாங்களும் கடவுள்தான் : Kaipullai
  முஸ்தஃபா தாஹிர் லகடாவாலா : Badri
  பெண் பார்த்துப் பார் : சத்யராஜ்குமார்
  ஒட்றை கிளியாஞ்சட்டி : எறும்பு
  இறப்பும் இறப்பு சார்ந்தும் : Kappi
  நாமக்கல் பள்ளிகளின் மறுபக்கம் : முரளிகண்ணன்
  அவன் : Dubukku
  ஸாரி, திவ்யா : ஆதிமூலகிருஷ்ணன்
  இந்தியப் பெண்கள் ஏங்க இப்படி இருக்காங்க : செங்கோவி
  ஆம்பிளப் பசங்க : லதானந்த்