அழியாத கோலங்கள்
  தேடல் : உண்மை
  இராமசாமி மாமாவின் கடவுள் : இராமசாமி
  கீர்த்தனாவும், கெடா வெட்டும் : கே.ஆர்.பி.செந்தில்
  தொட்டுப் போனவர்களுக்கு நன்றி : மாலன்
  வ‌ர‌மா சாப‌மா : அஹமது இர்ஷாத்
  தூஸ்ரா : செல்வேந்திரன்
  சென்சார் சர்பிடிகேட்டுக்கு அலைந்த கதை : உண்மைத்தமிழன்
  பொடிப் பயலுவ : Surveysan
  சமதர்ம சிந்தனையில் கவலையில்லாத் தத்துவம் : SUREஷ்
  என்ன உறவு ? : கொங்கு - ராசா