அழியாத கோலங்கள்
  குத்துங்க டாக்டர் குத்துங்க : G Gowtham
  தம்பிக்கு எந்த ஊருங்கோ : Chitra
  கழிவிரக்கம் : ஆசிப் மீரான்
  காற்றில் படபடக்கும் பக்கங்கள் : ஜ்யோவ்ராம் சுந்தர்
  ஒரு மத்திம தொழிலாளி : Balram-Cuddalore
  D70 : Kappi
  ஒட்டுக்கேட்டவன் குறிப்புகள் : என். சொக்கன்
  மிஷ்டி தோய் : என். சொக்கன்
  மனிதர்களைத் தாக்கும் Diptera உயிரினம் : விசரன்
  அவள் வருவாளா? : மந்திரன்