அழியாத கோலங்கள்
  காதல் டூ கல்யாணம் - பட்டர்ஃப்ளை எஃபெக்ட் : கணேஷ்
  கொட்டகையில் அட்டு பிட்டு படம் : கும்மாச்சி
  அப்பாவின் (T)ரங்குப் பெட்டியின் இரகசியங்கள் : விசரன்
  தகவல் : தமிழ்மகன்
  யம்மா : அவிய்ங்க ராசா
  முதிர் கண்ணன்கள் : நான் ஆதவன்
  காக்கைகளுக்கு இப்போது வேலை இல்லை : சர்ஹூன்
  செல்லமே : Deepa
  வலி : ஜாக்கிசேகர்
  உம்மாச்சி காப்பாத்து : Ambi