அழியாத கோலங்கள்
  கதை : Keerthi
  அப்பாவின் (T)ரங்குப் பெட்டியின் இரகசியங்கள் : விசரன்
  நிறம் : மாமல்லன்
  கல்லூரிப் பயணம் : வெட்டிப்பயல்
  வலி : ஜாக்கிசேகர்
  பங்கு ஆட்டோ பயணம் : தமிழ்மகன்
  மீ த புலம்பிங் : புதுகைத் தென்றல்
  தூறல் : வெட்டிப்பயல்
  கோடம்பாக்கமும் ரேடியோவும் : R Selvakkumar
  கருத்து : கொங்கு - ராசா