அழியாத கோலங்கள்
  உப்புலி --திருப்புலி : குசும்பன்
  வைகிங் ஜட்டியும் ஆம்பூர் பிரியானியும்!!! : அபிஅப்பா
  கட்டையன் என்கிற சின்னச்சாமி : KRP Senthil
  கருணை : Cable Sankar
  அவளா இருப்பாளோ : ஈரோடு கதிர்
  ஏழு ஆண்களும் ஒரு பெண்ணும் : மாதவராஜ்
  பிங்க் சிலிப் டாப் 10+3 : IdlyVadai
  ஜஸ்ட் மிஸ் : Karki
  ஃபேஸ்புக் பொண்ணு : அதிஷா
  இளையராஜா- King of Enchanting Violins -1 : கே.ரவிஷங்கர்