அழியாத கோலங்கள்
  புறநானூறு : Bala
  வலியின் மொழி : வித்யா
  இளமையென்னும் பூங்காற்று : மாதவராஜ்
  டான் என்பவர் : செல்வேந்திரன்
  அப்பா : சேவியர்
  வோட்டர் கேட் : Jana
  ராஜா ராஜாதான் - 2 : கல்யாண்குமார்
  கனவு : ரத்னாபீட்டர்ஸ்
  திரையிசையில் இணைகள் : கானா பிரபா
  ஒரு இறகைக் கொன்றுவிட்டேன் : கே.ரவிஷங்கர்