அழியாத கோலங்கள்
  ஹைக்கூக்கள் - பகுதி 5 : சிவன்
  அறிதுயில் : Rajan
  சண்டேன்னா ரெண்டு : Gopi Ramamoorthy
  நினைவு மீட்டல்:தூர்தர்ஷன் செய்தி வாசிப்பாளர்கள் : கைப்புள்ள
  கிடார் குறிப்புகள் : Dhana
  உங்க வரலாறு என்ன? : பொன்ஸ்
  இறந்துப்போன பதினாலாவது ஆள் : கே.ரவிஷங்கர்
  குழந்தைகள் குரோட்டன்ஸ் செடிகளா? : கதிர் - ஈரோடு
  வேம்புலி : யுவகிருஷ்ணா
  போலீஸ்.. போலீஸ். : மாயவரத்தான்