அழியாத கோலங்கள்
  ஓடி ஓடி களைக்கணும் : ரா.கிரிதரன்
  மௌனம் பேசிய பொழுது... : தேவ்
  காதல்.. கண்றாவி..கருமம் : கார்க்கி
  Samaritans :
  ஆம்பிளப் பசங்க : லதானந்த்
  இன்னும் நிறைய : ஆயில்யன்
  தேவதைகள் காணாமல் போயின : ரா.கிரிதரன்
  பொய்யாய்... பழங்கதையாய்.. : மாதவராஜ்
  பாண்டி காபரே டான்ஸ் : ஜாக்கி சேகர்
  மரணம் : புபேஷ்