அழியாத கோலங்கள்
  மென்துறையிலே வெளிநாட்டு பயணம் : நசரேயன்
  தந்தை என்பவன் : நர்சிம்
  உனக்கு நினைவிருக்கிறதோடீ? : LA_Ram
  பேருந்து நகைச்சுவைகள் : லோகு
  அவியல் 03 ஏப்ரல் 2009 : பரிசல்காரன்
  பல்லவனில் இருந்து பல்லவிக்கு : சந்துரு
  தற்கொலைக்கு உதவிய நான் : விசரன்
  ஒரு கிருமியின் கதை : நிலாரசிகன்
  உலக சினிமாவின் தலைசிறந்த இயக்குனர்கள் -1 : Cable Sankar
  தலைகால் புரியாமல் - சிறுகதை மாதிரி : ச்சின்னப் பையன்