அழியாத கோலங்கள்
  தகவல் : தமிழ்மகன்
  ஊரில் வீடு : அமுதா
  மயிர் நீத்த காதை : PaRaa
  பால்ய சினேகிதனும் சில வெயில் நாட்களும் - ஒன்று : பா.ராஜாராம்
  மும்பை பெண்கள் அழகானவர்கள் : அரை பிளேடு
  உன் பயணங்களில் என் சுவடுகள்.... : nila
  அவியல் 08.05.2009 : பரிசல்காரன்
  டைவேர்ஸ் வாங்கலாம் வாங்க : Dubukku
  வெள்ளைச் சட்டை : கார்க்கி
  பழிக்குப் பழி : என். சொக்கன்