அழியாத கோலங்கள்
  ஒரு தொண்டன் தலீவனான கதை : அரை பிளேடு
  இலையுதிர்காலம் : பா.ராஜாராம்
  மென்துறையிலே வெளிநாட்டு பயணம் : நசரேயன்
  உதடுகள் : VISA
  நான் பெரிய மனுஷன் ஆன கதை : ராஜதிருமகன்
  திகிலூட்டும் பேய் - வயது வந்தவர்களுக்கு மட்டும் : நசரேயன்
  காமம் கொல் : Cable Sankar
  தற்கொலை செய்து கொள்வது எப்படி? : Athisha
  காலதேவனை வேண்டியபடி : ILA
  உப்புக்காத்து/17 : Jackiesekar