அழியாத கோலங்கள்
  அரையாண்டு தேர்வுக்கு சில டிப்ஸ் : அபிஅப்பா
  நான் மதுரை வியாபாரி : ரோஸ்விக்
  நான் அல்லது நான் : நந்தாகுமாரன்
  பிரமச்சாரிகளுக்கு : Bala
  குறுந்தகவல் நகைச்சுவைகள் : வால்பையன்
  தவறுகள் திருத்தப்படலாம் : சின்ன அம்மிணி
  கோழியின் அட்டகாசங்கள்-3 : வெட்டிப்பயல்
  தாமோதரனின் கடிதம் : Kappi
  \"அன்பு\"ள்ள ஆசானுக்கு, : பிரவின்
  வலியின் மொழி : வித்யா