அழியாத கோலங்கள்
  தொலைந்து போனவனின் தந்தை : பரிசல்காரன்
  தம்பிக்கு எந்த ஊருங்கோ : Chitra
  கோடை என்னும் கொடை : எட்வின்
  ஒரு மருந்து விற்பனன் வாழும் நாட்கள் : இராமசாமி
  கணினியில் கன்னித் தமிழ் வளர்ந்த கதை : லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் ராம்
  பாண்டி காபரே டான்ஸ் : ஜாக்கி சேகர்
  விந்து சிந்தும் பேருந்து : narsim
  மல்லீ : Dubukku
  ஸ்பென்சர் நினைவுகள் : Dubukku
  இது வெளி நாடு வாழ் இந்தியர்களுக்கு : jothi