அழியாத கோலங்கள்
  சாராயக் கடைகளில் கேட்ட சல்லாபக் கதைகள் - 1 : X R
  எனக்கு ஏன்தான் இந்த பெயர் வச்சாங்களோ : அன்பு
  பங்கு ஆட்டோ பயணம் : தமிழ்மகன்
  அப்பாவின் (T)ரங்குப் பெட்டியின் இரகசியங்கள் : விசரன்
  இப்படியும் செய்யலாம் ரத்ததானம் : கார்க்கி
  உச்சிக்குடுமி முட்டாசுக் கடை : Mrs.Dev
  யாழ்ப்பாணத்தில் என்றால் நாளை புக்கை சமைப்போம் : டொக்டர்.எம்.கே.முருக
  நிறம் : மாமல்லன்
  இந்தியன் : சத்யராஜ்குமார்
  புத்தகம் திணித்த மொடா : பெருமாள் முருகன்