அழியாத கோலங்கள்
  நிராகரித்தலின் வலி : பரிசல்காரன்
  தொலை தூரம் தொலைந்தவர்கள் : விசரன்
  ஏங்குதே மனம்....இந்த நாளிலே.. : சிவா
  சென்சார் சர்பிடிகேட்டுக்கு அலைந்த கதை : உண்மைத்தமிழன்
  பீளமேடு 641004 : இளவஞ்சி
  புணரபி மரணம் : கோவி.கண்ணன்
  ஏக் டவுன் மே(ங்) ஏக் மோக்ளி ஹிந்தி படித்தான் ஹை : இரா. வசந்த குமார்
  மந்திர நிமிடம் : வெங்கிராஜா
  இந்த காலத்துப் பொண்ணுங்க : கைப்புள்ள
  மெய்மை : அதிஷா