அழியாத கோலங்கள்
  கொலு : துளசி கோபால்
  நாய்க்காதல் : அவிய்ங்க ராசா
  பேருந்தின் புலம்பல்கள் : vasanth
  இளமையென்னும் பூங்காற்று : மாதவராஜ்
  பெரிய மனுஷன் ஆயிட்டேனே : கார்க்கி
  கொட்டகையில் அட்டு பிட்டு படம் : கும்மாச்சி
  கல்லூரியில் அவளை முதலில் பார்த்த போது : வெறும்பய
  மாப்பிள்ளை தோழனும் தெரட்டிப்பாலும் : ஒரு கனாக் காலம்
  திருட்டு ராஜாவும், திருட்டு ராணியும் : Katz
  ஐயையோ...அப்புரம் என்னாச்சு : நானானி