அழியாத கோலங்கள்
  முதலிரவில் முதல் கொலை : VISA
  Applying Thoughts : Ambi
  அமெரிக்காவில் பிடிச்ச பத்து : Boston Sriram
  புத்தகம் : rathnapeters
  வியர்வைப்பூ பூத்த மதியம் : vaarththai
  ஒரு சின்னஞ்சிறு பறவையின் முதல் பயணம் : Deepa
  கதை சொல்லும் கதை : வால்பையன்
  முப்பத்திரெண்டு பேய் பிடிச்சிருக்கு : பிரபாகர்
  சமதர்ம சிந்தனையில் கவலையில்லாத் தத்துவம் : SUREஷ்
  சென்னையும் போடா வெண்ணையும் 2 : கார்த்திகைப் பாண்டியன்