லாஜிக் என்றால் என்ன என்பதை விளக்கும் புத்தகம்

Advocate P.R.Jayarajan

"இதுலே ஒரு லாஜிக்கும் இல்லையே?!" என்று பல சமயங்களில் ஆதங்கப்படுகின்றோம். ஆனால் லாஜிக் என்பதன் நுணுக்கமான பொர read more

 

ஜல்லிக்கட்டு சட்டம்

Advocate P.R.Jayarajan

ஜல்லிக்கட்டு அவசர சட்டம் The following Ordinance which was promulgated by the Governor  on the 21st January 2017 is hereby published for gen… read more

 

உரிமையியல் நடைமுறை சட்டம் - புத்தகம்

Advocate P.R.Jayarajan

உரிமையியல் நடைமுறை சட்டம் - புத்தகம்விலை ரூ.230/-Civil Procedure Code by Author P.R.Jayarajan, M.L., M.B.A., P.G.D.A.D.R.,Published by Shri Pathi… read more

 

நுகர்வோர் உரிமைகளும் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு சட்டமும் - நூல்

Advocate P.R.Jayarajan

நுகர்வோர் உரிமைகளும் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு சட்டமும் - நூல்Consumer is the KING in the market and not the seller. A consumer has several rights as again… read more

 
 

            

  அழியாத கோலங்கள்
  யாழ்ப்பாணத் தமிழில் லவ்ஸ் அகராதி : வ.வா.சங்கம்
  தமிழ் எழுத்துரு மாற்றத்தின் அரசியல் : கௌதம சித்தார்த்தன்
  தம்பிக்கு எந்த ஊருங்கோ : Chitra
  மும்பை பெண்கள் அழகானவர்கள் : அரை பிளேடு
  261 வயது இசைக்கருவியுடன் ஒரு ஞானசூன்யம் : விசரன்
  உப்புக்காத்து...19 : Jackiesekar
  லதாமகன் : முத்தங்களினால் உடலறிபவன்
  குறுந்தகவல் நகைச்சுவைகள் : வால்பையன்
  விபத்துகளும், விளங்காத பாடங்களும் : ஈரோடு கதிர்
  மாப்பிள்ளை தோழனும் தெரட்டிப்பாலும் : ஒரு கனாக் காலம்