அழியாத கோலங்கள்
  ஒரு மோசமான எழுத்தாளனின் பத்து அடையாளங்கள் : செல்வேந்திரன்
  வலி : ஜாக்கிசேகர்
  உண்மையைச் சொல்ல வேண்டிய நேரம் வந்தாச்சு : கைப்புள்ள
  இப்படியும் சிலர் : பின்னோக்கி
  இறப்பும் இறப்பு சார்ந்தும் : Kappi
  அம்மான்னா சும்மாவா : அபி அப்பா
  நாய்க்காதல் : அவிய்ங்க ராசா
  ஒரு பெண் காதல் வயப்பட்டிருப்பதை கண்டுபிடிப்பது எப்படி : கவிதை காதலன்
  மீ த புலம்பிங் : புதுகைத் தென்றல்
  நிராகரித்தலின் வலி : பரிசல்காரன்