அழியாத கோலங்கள்
  அறிதுயில் : Rajan
  இழந்தது என்ன ? : கிருஷ்ணா
  கல்யாணச்சாவு : பினாத்தல் சுரேஷ்
  தலைவன் இருக்கின்றானா? : உமாஷக்தி
  பணக்காரப் பிச்சைக்காரர்கள் : ரவிபிரகாஷ்
  கொண்டு வந்தான் ஒரு தோண்டி : Balram-Cuddalore
  டாஸ்மாக்கும், குடிகாரனும், பின்னே நானும் : உண்மைத் தமிழன்
  கிராமத்து நினைவுகள் : அபிஅப்பா
  கடும்பகை : பழமைபேசி
  ஏழுவுக்கு வந்த டவுட்டு : karki