அழியாத கோலங்கள்
  எப்போ பூ பூக்கும்? : லக்கிலுக்
  சாமீய் ! : சத்யராஜ்குமார்
  கண்கலங்க வைத்த கோடிஸ்வரன் நிகழ்ச்சி : அவிய்ங்க ராசா
  நரகாசுரன் : Kappi
  தனித்த மரணம் : கே.ஆர்.பி. செந்தில்
  திருடனுக்கு நன்றி : என். சொக்கன்
  தெளிவு : Kappi
  ராமன் சைக்கிள் : குசும்பன்
  கதை : Keerthi
  உலகம் அப்போது எவ்வளவு அழகாக இருக்கும் : மாதவராஜ்