அழியாத கோலங்கள்
  பேருந்துப்பயணத்தில் முடிவான வாழ்க்கை : கதிரவன்
  வெரொனிகா : வினையூக்கி
  பைத்தியம் : Cable Sankar
  வி.சி.கணேசன் “சிவாஜி கணேசன்” ஆக மாறிய கதை : RV
  எழுத்தாளர், மணல் வீடு சிற்றிதழ் ஆசிரியர் மு.ஹரிகிருஷ்ணன் : Yathra
  கொலைகாரன் காதல் : அதிஷா
  வரம் : சுரேஷ் கண்ணன்
  மரணம் : புபேஷ்
  அக்கரைப் பச்சை : ஸ்ரீவித்யா பாஸ்கர்
  கலக்கிட்ட சந்துரூஊஊ : அபிஅப்பா