அழியாத கோலங்கள்
  விபத்துகளும், விளங்காத பாடங்களும் : ஈரோடு கதிர்
  கணவர்களைத் திருடும் நடிகைகள் : உண்மைத்தமிழன்
  இப்படிக்கு நிஷா : VISA
  நானும், ரயிலில் வந்த பெண்ணும், நாசமாய்ப்போன ஜாதியும் : கார்த்திகைப் பாண்டியன்
  தடம் : திலீப் குமார்
  ஈயும் ஏரோப்ளேனும் : லதானந்த்
  இன்டர்வ்யூ : லதானந்த்
  ஸ்டீவ்ஜாப்ஸ்ம் தட்டி மெஸ் மீனும் மற்றும் டைட்டானிக் படம& : அபி அப்பா
  சந்திரா அத்தை : பொன்ஸ்
  17-10-2007 அன்றிலிருந்து. : நிலவரசு