அழியாத கோலங்கள்
  தெரியாதது : ஜ்யோவ்ராம் சுந்தர்
  டில்லிக்குப் போன கதை : SurveySan
  உலகம் அப்போது எவ்வளவு அழகாக இருக்கும் : மாதவராஜ்
  சென்னை அது ஒரு ஊரு : குசும்பன்
  ஒரு மத்திம தொழிலாளி : Balram-Cuddalore
  இந்தி படிக்காதது தப்புங்களாயா : ராஜா
  வட்டக் கரிய விழி : சதங்கா
  புணரபி மரணம் : கோவி.கண்ணன்
  பாக்கியலக்ஷ்மி : SurveySan
  கிரிக்கெட் காலம் : அபிமன்யு