அழியாத கோலங்கள்
  எனது தற்கொலை பற்றிய தகவல். : அரை பிளேடு
  அட்ரா....அட்ரா....அட்ரா....மாநகர பேருந்து : VISA
  புகைப்பதை நிறுத்த சுஜாதா சொல்லும் வழிமுறைகள் : சுஜாதா
  தொடர்கிறது : கப்பி பய
  கோழியின் அட்டகாசங்கள்-2 : வெட்டிப்பயல்
  அமெரிக்காவில் கார் ஓட்டக்கற்றுக்கொண்ட அனுபவம் : குடுகுடுப்பை
  ஏன் இவர்கள் இப்படி : சிவன்
  யரலவழள : க.பாலாசி
  நானும் ராதாவும் ஸ்கூல் டூர் போன கதை- பாகம் 2 : அபிஅப்பா
  உறவுகள் தொடர்கதை : இரா. செல்வராசு