அழியாத கோலங்கள்
  முதிர் கண்ணன்கள் : நான் ஆதவன்
  ஒரு ராணுவ அதிகாரி கூறிய உண்மை கதை : ponraj
  காதல்! காதல்! காதல்! காதல் போயின் மீண்டும் காதல்! : எம்.எம்.அப்துல்லா
  கருத்து : கொங்கு - ராசா
  டாட்’டூ\' : என்.சொக்கன்
  அழகாய் ஒரு கௌரவக்கொலை : அபி அப்பா
  மாப்பிள்ளைக்கு மாமன் மனசு : செல்வன்
  Applying Thoughts : Ambi
  மதுபாலா : JeMo
  ஊடலும்...ஊடல் நிமித்தமும் : அப்பாவி தங்கமணி