அழியாத கோலங்கள்
  கிணறு வெட்ட பூதம் : shri ramesh sadasivam
  மில்லியன் காலத்துப் பயிர் : சத்யராஜ்குமார்
  நான் யூத் இல்லியா? : அரை பிளேடு
  பாரதி மணி (Bharati Mani) நேர்காணல் அரவிந்த் சுவாமிநாதன் : BaalHanuman
  தப்பு : சித்ரன்
  அமெரிக்காவாழ் நம்மவர்களே, ஓர் எச்சரிக்கை! பாகம்-2 : பழமைபேசி
  என்ன எழவுடா இது? : அரை பிளேடு
  ட்டூட்டி ஃப்ரூட்டி : என். சொக்கன்
  இராமசாமி மாமாவின் கடவுள் : இராமசாமி
  என் செல்லச் சிறுக்கி : வெறும்பய