அழியாத கோலங்கள்
  தூறல் : வெட்டிப்பயல்
  முப்பத்திரெண்டு பேய் பிடிச்சிருக்கு : பிரபாகர்
  சட்டை : முரளிகண்ணன்
  ஏய்ய்ய் மிஷ்ஷ்ட்டெர் : நர்சிம்
  சாம் ஆண்டர்சனின் பேட்டி : ஈரோடு கதிர்
  முத்த மார்கழி : விக்னேஷ்வரி
  கலக்கிட்ட சந்துரூஊஊ : அபிஅப்பா
  காசி- வலையுரையாடல் : சிந்தாநதி
  கோவை கபே : ஜீவா
  உப்புக்காத்து/17 : Jackiesekar