அழியாத கோலங்கள்
  கல்யாணச்சாவு : பினாத்தல் சுரேஷ்
  உனக்கு நினைவிருக்கிறதோடீ? : LA_Ram
  கூகிள் கிராமம் : IdlyVadai
  சுன்னத் கல்யாணம் : Muthalib
  காமெடி பீஸ் : பரிசல்காரன்
  பேருந்துப் பயணம் : சுபாங்கன்
  மழை விட்டாலும் தூவானம் : Karki
  உங்க வரலாறு என்ன? : பொன்ஸ்
  என் செல்லச் சிறுக்கி : வெறும்பய
  நாகேஷ் பற்றி கமல் : RV