அழியாத கோலங்கள்
  இப்படி கூட உயிர் போகுமா : கார்க்கி
  உப்புலி --திருப்புலி : குசும்பன்
  NCC : நர்சிம்
  ஒருவேளை என்னை கற்பழிச்சுட்டாரா : வருண்
  e-சண்டை : ச்சின்னப்பையன்
  கேப்சியூள் கதைகள் : VISA
  பன்னீர் சோடா : மாயவரத்தான்
  வட அமெரிக்க நேர்முகத் தேர்வு : புகாரி
  சரோஜா தேவி : யுவகிருஷ்ணா
  DD மெல்லிசை பாடல் : கைப்புள்ள