அழியாத கோலங்கள்
  இன்னும் கிளிகள் : மாதவராஜ்
  நாக்க முக்க நாக்கா ஓ ஷகலாக்கா ஓ ரண்டக்கா : அனிதா
  இளம் டாக்டர் : என். சொக்கன்
  மன்மதனின் முடிவு : Covairafi
  இந்த காலத்துப் பொண்ணுங்க : கைப்புள்ள
  பெரிய வீட்டு \"கமலி\" : ILA
  ஞாபகம் வருதே 1 : விஜய்
  பாலம் : வெட்டிப்பயல்
  எத்தியோப்பிய சிங்கம் : செல்வேந்திரன்
  பாருக்கு வந்த, பாவப்பட்ட நடிகை! : anthanan