அழியாத கோலங்கள்
  வரம் : சுரேஷ் கண்ணன்
  அவள் அப்படித்தான் : பார்வையாளன்
  குறும்பன் : ஜி
  பி.எஸ்.என்.எல்.-தீபிகா படுகோனே - கூட்டணி வைத்து எனக்கு செய்&# : உண்மைத் தமிழன்
  லதாமகன் : முத்தங்களினால் உடலறிபவன்
  உனக்கு நினைவிருக்கிறதோடீ? : LA_Ram
  வழியனுப்பிய ரயில் : உமாசக்தி
  ஞானப்பால் : மாதவராஜ்
  வெக்கிலா...வெக்கிலா...கொஞ்சம் சிரி : Simulation
  ஒருவரையும் பொல்லாங்கு சொல்ல வேண்டாம் : கடைக்குட்டி