அழியாத கோலங்கள்
  இறந்துப்போன பதினாலாவது ஆள் : கே.ரவிஷங்கர்
  காணக் கிடைக்காத யாழ்ப்பாணம் : தமிழ்நதி
  மனிதர்களைத் தாக்கும் Diptera உயிரினம் : விசரன்
  தொலை தூரம் தொலைந்தவர்கள் : விசரன்
  பந்த்(து) : ஷைலஜா
  ஸஸி : பரிசல்காரன்
  நான் பெரிய மனுஷன் ஆன கதை : ராஜதிருமகன்
  ஸ்டெல்லாபுரூஸ் : அழகியசிங்கர்
  ஸ்பென்சர் நினைவுகள் : Dubukku
  மதிப்பு மரியாதை : ஜெயராமன்