அழியாத கோலங்கள்
  குழலினிது யாழினிது என்பர். : லதானந்த்
  ஊரில் வீடு : அமுதா
  ஸ்ரீதர் சாரும்.. பதினோரு புருடர்களும் : M.P.UDAYASOORIYAN
  சென்சார் சர்பிடிகேட்டுக்கு அலைந்த கதை : உண்மைத்தமிழன்
  2013 : KV Raja
  ஐயையோ.. மீ ஹெல்ப்ப்ப்ப்ப் : பரிசல்காரன்
  மழைக்காதல் : அர்ஜுன்
  தெளிவு : Kappi
  இலங்கை ரூபவாகினியின் வேலையில் : சோமி
  கோவை கபே : ஜீவா