அழியாத கோலங்கள்
  ண்ணா பார்ண்ணா சிரிக்கறான் : அதிஷா
  அப்படி என்ன தப்பா சொல்லிட்டேன்? : வித்யா
  கம்பிக்குள் தம்மாத்துண்டு வெளிச்சம் : ஜி கௌதம்
  ஒருவேளை என்னை கற்பழிச்சுட்டாரா : வருண்
  வழி : bogan
  Healthy Sleep : GC
  சப் காண்டிராக்டர் சல்மான்கான் : அபி அப்பா
  நானும், ரயிலில் வந்த பெண்ணும், நாசமாய்ப்போன ஜாதியும் : கார்த்திகைப் பாண்டியன்
  மழை விட்டாலும் தூவானம் : Karki
  பாரதி மணி (Bharati Mani) நேர்காணல் அரவிந்த் சுவாமிநாதன் : BaalHanuman