அழியாத கோலங்கள்
  நெறி தவறிய சீதையும், நெருப்புக் குழியிறக்கிய இராமனும் : அரை பிளேடு
  கிரிக்கெட்.. அன்றும் இன்றும் : கார்க்கி
  உங்களுக்கு நடந்த கதை : ஜ்யோவ்ராம் சுந்தர்
  என்ன செய்ய : கதிர்
  கணவர்கள் மனைவிகளை கேட்க விரும்பும் கேள்விகள் : தாமிரா
  கத்தியோடு புத்தி : PKP
  வோட்டர் கேட் : Jana
  பாதுகாப்பான வழியில் காதலைச் சொல்வது எப்& : வ.வா.சங்கம்
  வேம்புலி : யுவகிருஷ்ணா
  கொலையாளியைக் கண்டுபிடியுங்கள் : Narsim