அழியாத கோலங்கள்
  ஹவுஸ் ஓனர் மற்றும் உருளை சிப்ஸ் : செந்தழல் ரவி
  இரண்டு வார்த்தைக் கதைகள் : கே.ரவிஷங்கர்
  புரசைவாக்கம் நெடுஞ்சாலை : ஜி
  ஆஷிரா : தேவ்
  Pubs in Bangalore : Ambi
  உம்பேரு பார்த்சார்திதானே : துளசி கோபால்
  பிடிபட்ட சித்திரமும், பிடிபடாத போட்டோவும் : மாதவராஜ்
  என்னத்த சொல்ல : மாயவரத்தான்
  ஸ்நேகா லாட்ஜ் : VISA
  NRI - கொசுத்தொல்லைகள் : ILA