அழியாத கோலங்கள்
  தாத்தாவும் திண்ணையும் : கார்க்கி
  3 : பத்மினி
  கவிமெழுகுவத்தி தாராபுரம் தகரநிலவன் கவிதைகள் : கப்பி பய
  தேடல் : உண்மை
  கவர்ன்மெண்ட் கண்ணாஸ்பத்திரி : O.R.B Raja
  நரசிங்கமியாவ் : துளசி கோபால்
  இதுக்கு பேரு என்னாது : டக்ளஸ்
  என்ர மிஸிஸ் வேர்க்குக்கு போறா...... : வ.வா.சங்கம்
  டில்லிக்குப் போன கதை : SurveySan
  சின்னகுத்தூசி- இவர்தான் பத்திரிகையாளர் : உண்மைத்தமிழன்