அழியாத கோலங்கள்
  நூல் : Keith Kumarasamy
  ஜெயாக்கா : MSATHIA
  பற்கள் பராமரிப்பு : தகவல்கள்
  பேருந்து பய(ண)ம் : முரளிகுமார் பத்மநாபன்
  கார்க்கியின் காக்டெய்ல்-June 02 09 : Ka
  ஆஸ்பத்திரி நாட்கள் : பரிசல்காரன்
  சாட்சிக்காரன் குறிப்புகள் : PaRa
  அக்கா : Narsim
  ஊடலும்...ஊடல் நிமித்தமும் : அப்பாவி தங்கமணி
  வயர்லெஸ் இணைய இணைப்பு : சுந்தரா