அழியாத கோலங்கள்
  குட்டிப் பிசாசு : மாதவராஜ்
  ஏழரைச் சனி : மாதவராஜ்
  கார்க்கியின் காக்டெய்ல்-June 02 09 : Ka
  கனவாகவே : ஈரோடு கதிர்
  இலையுதிர்காலம் : பா.ராஜாராம்
  விசா எடுத்து ஒரு யாழ்ப்பயணம் : கானா பிரபா
  அவன் : Dubukku
  கல்லூரியில் அவளை முதலில் பார்த்த போது : வெறும்பய
  மிஞ்சியவை : என். சொக்கன்
  ஆத்தா, நான் அமெரிக்காவுக்குக் கிளம்பறேன் : ச்சின்னப் பையன்