அழியாத கோலங்கள்
  தனித்த மரணம் : கே.ஆர்.பி. செந்தில்
  ஆட்டு நாக்கு : பத்மினி
  மெரிக்க மாப்பிள்ளை : நசரேயன்
  அவரு வந்துட்டாரு,அப்புறமா பேசுறேன் : வினையூக்கி
  விபத்துகளும், விளங்காத பாடங்களும் : ஈரோடு கதிர்
  இன்னும் வரவில்லை உன் நத்தை ரயில் : லாவண்யா
  அவள் அப்படித்தான் : பார்வையாளன்
  பயம் : Gnaniyar Rasikow
  இருண்ட கண்டம் இருளாத மனிதம் : விசரன்
  என்னத்தை கண்ணையா : R P ராஜநாயஹம்