சுதந்திர உற்பத்தி | பொருளாதாரம் கற்போம் – 53

அ. அனிக்கின்

ஆடம் ஸ்மித் எழுதிய “நாடுகளின் செல்வம்” - எதனால் முக்கியத்துவம் பெறுகிறது. தெரிந்து கொள்வோமா ? அரசியல் பொருளாதாரத்தின் இளமைக் காலம் - பாகம் 53… read more

 

பொருளாதார மனிதன் | பொருளாதாரம் கற்போம் – 52

அ. அனிக்கின்

சமூகத்தில் சுயநலத்தின் பாத்திரத்தை இயற்கையில் புவி ஈர்ப்புச் சக்தியின் பாத்திரத்துக்கு ஒப்பிட்டார் ஆடம் ஸ்மித் . வாருங்கள் பொருளாதாரம் கற்போம்...… read more

 

பிரான்சில் ஆடம் ஸ்மித் | பொருளாதாரம் கற்போம் – 51

அ. அனிக்கின்

ஆங்கில பொருளாதார நிபுணரான ஆடம் ஸ்மித் பிரான்சில் வாழ்ந்த காலமானது, எவ்வாறு அவரது சிந்தனையில் மாற்றத்தை கொண்டுவந்தது. என்பதை விளக்குகிறது தொடரின் இப்பக… read more

 

பேராசிரியர் ஆடம் ஸ்மித் | பொருளாதாரம் கற்போம் – 50

அ. அனிக்கின்

18-ம் நூற்றாண்டிலிருந்த முற்போக்கான முதலாளி வர்க்கம் நிலப்பிரபுத்துவ உடைகளை இன்னும் மாற்றாமலிருந்த அரசின்பால் கறாரான அணுகுமுறையைக் கடைப்பிடித்தது. அவர… read more

 

ஆடம் ஸ்மித் : ஸ்காட்லாந்து அறிஞர் | பொருளாதாரம் கற்போம் – 49

அ. அனிக்கின்

ஆடம் ஸ்மித் எனும் அறிஞனின் வளர்ச்சிப் போக்கில் அவரது புறச்சூழல் என்ன மாதிரியான தாக்கத்தை உருவாக்கியது என்பதை விளக்குகிறார் நூலாசிரியர். The post ஆடம்… read more

 

ஆடம் ஸ்மித் : 18-ம் நூற்றாண்டு பொருளாதாரச் சிந்தனையின் உயர்ந்த சிகரம்

அ. அனிக்கின்

டியுர்கோவுக்கு பின்னர் அரசியல் பொருளாதாரத்தில் ஆடம் ஸ்மித் எனும் ஸ்காட்லாந்து அறிஞர், தடம் பதிக்கிறார். அவர் முதலாளித்துவ சமூகத்தின் உள்ளமைப்பை ஊடுருவ… read more

 

டியுர்கோவின் வீழ்ச்சி : பிஸியோகிராட்டுகளுக்கு பேரிடி ! | பொருளாதாரம் கற்போம் – 47

அ. அனிக்கின்

டியுர்கோவை ஆத்திரமாகக் கண்டனம் செய்த பிரசுரங்களும் ஏளனம் செய்த பாடல்களும் கேலிச் சித்திரங்களும் வெள்ளம் போல வெளிவந்தன, அவற்றில் பாரிஸ் நகரமே மூழ்கியது… read more

 

சிந்தனையாளர் டியுர்கோ | பொருளாதாரம் கற்போம் – 46

அ. அனிக்கின்

பிஸியோகிராட்டுகளைத் தொடர்ந்து, அவர்களுடைய சமகாலத்திலேயே டியுர்கோவும் வருகிறார். அரசியல் பொருளாதாரத்தில் அவருடைய பங்களிப்பு என்ன? தெரிந்துகொள்வோம் ...… read more

 

டாக்டர் கெனேயின் “குறுக்கு நெடுக்கான கோடுகள்” | பொருளாதாரம் கற்போம் – 45

அ. அனிக்கின்

18-ம் நூற்றாண்டில், பிரான்சுவா கெனே பொருளாதார அட்டவணையைத் தயாரித்தார். அது தயாரிக்கப்பட்டு 200 வருடங்கள் முடிவடைந்திருந்தாலும் அதன் முக்கியத்துவம் குன… read more

 

பிஸியோகிராட்டுகள் | பொருளாதாரம் கற்போம் – 44

அ. அனிக்கின்

வெர்சேய் அரண்மனையின் மாடியறையில் மட்டும் பேசிக் கொண்டிருந்த பிசியோகிராட்டுகளின் கருத்து எப்படி மக்களிடம் செல்வாக்கு பெற்றது. தெரிந்து கொள்ளலாமா ? The… read more

 

கெனேயின் புதிய விஞ்ஞானம் | பொருளாதாரம் கற்போம் – 43

அ. அனிக்கின்

கெனேயின் புத்தகங்கள் ஒரு புதிய விஞ்ஞானத்தை, அரசியல் பொருளாதாரத்தை அதன் மூலச் சிறப்புடைய பிரெஞ்சு வடிவத்தில் படைத்தன. அதனை விளக்குகிறது தொடரின் இப்பகுத… read more

 

கெனெ : பாம்பதூர் சீமாட்டியின் மருத்துவர் | பொருளாதாரம் கற்போம் – 42

அ. அனிக்கின்

பிரெஞ்சு வெர்சேய் அரண்மனையின் அரசவையில் இராஜாங்க நடவடிக்கைகள் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கும் போது மருத்துவர் கெனேயின் அறையில் அரசியல் விவாதங்கள் நடந்து கொண்… read more

 

அறிவியக்க சகாப்தம் | பொருளாதாரம் கற்போம் – 41

அ. அனிக்கின்

பிரான்சில் வரப்போகும் புரட்சிக்கு மனிதர்களின் உள்ளங்களை தயார் செய்வதில், அறிவியக்கத்தைச் சேர்ந்த டாக்டர் கெனேயும் அவரது குழுவும் முக்கிய பங்காற்றியுள்… read more

 

பிராங்க்ளினுக்குப் பிறகு அமெரிக்காவில் அரசியல் பொருளாதாரம் | பொருளாதாரம் கற்போம் – 40

அ. அனிக்கின்

அமெரிக்கா சுதந்திரமடைந்த பிறகு அதன் அரசியல் பொருளாதாரத்தில் ஏற்பட்ட மாறுதல்களையும் அமெரிக்க பொருளாதார அறிஞர்கள் குறித்தும் விளக்குகிறது தொடரின் இப்பகு… read more

 

ஸ்மித்துக்கும் பிராங்க்ளினுக்கும் இடையிலான உறவு ! | பொருளாதாரம் கற்போம் – 39

அ. அனிக்கின்

அமெரிக்கரான பிராங்க்ளினையும், இங்கிலாந்தில் வாழ்ந்த, அதுவும் அவரை விட 17 வயது இளையவரான ஆடம் ஸ்மித் ஆகிய இருவரையும் இணைப்பது எது ? The post ஸ்மித்துக்… read more

 

பொருளியலாளர் பிராங்க்ளின் | பொருளாதாரம் கற்போம் – 38

அ. அனிக்கின்

பல பரிமாணங்களைக் கொண்ட பெஞ்சமின் பிராங்க்ளினின் பொருளாதாரத் துறை பங்களிப்பு என்ன ? பணத்தைப் புழக்கத்தில் கொண்டு வருவதில் அவரது முக்கியத்துவம் என்ன ?… read more

 

பெஞ்ஜமின் பிராங்க்ளினும் அமெரிக்க பொருளாதாரத்தின் வளர்ச்சியும் | பொருளாதாரம் கற்போம் – 37

அ. அனிக்கின்

அமெரிக்கா என்ற புதிய உலகத்தில் பொருளாதாரச் சிந்தனையின் முன்னோடிகளில் பெஞ்ஜமின் பிராங்க்ளின் தவிர்க்க இயலாத ஒருவர். The post பெஞ்ஜமின் பிராங்க்ளினும்… read more

 

ஸ்மித்துக்கு வழி வகுத்துக் கொடுத்த டேவிட் ஹியூம் | பொருளாதாரம் கற்போம் – 36

அ. அனிக்கின்

அரசியல் பொருளாதாரத்தில், பிரதானமாக பணத்தின் அளவுத் தத்துவத்தை உருவாக்கியவர்களில் ஒருவர் என்ற முறையில் டேவிட் ஹியூம் சிறப்புடையவராகிறார். The post ஸ்ம… read more

 

பொருளாதாரத்தில் மூலச் சிறப்புடைய மரபு தோன்றுதல் | பொருளாதாரம் கற்போம் – 35

அ. அனிக்கின்

மான்டெவிலின் முரணுரைகள் எவ்வளவு சிறப்பாக இருந்த போதிலும் அவர் இங்கிலாந்தில் மூலச்சிறப்புடைய மரபின் உருவாக்கத்திலிருந்து சற்று விலகியே நிற்கிறார். The… read more

 

டாக்டர் மான்டெவில்லின் புதிர்கள் | பொருளாதாரம் கற்போம் – 34

அ. அனிக்கின்

நற்பண்புகளான சமாதான ஆர்வம், நேர்மை, சிக்கனம், நிதானம் ஆகியவை பொருளாதார நாசத்தை உண்டாக்குகின்றன ! ... எப்படிப்பட்ட சமூகம் பார்த்தீர்களா ? The post டாக… read more

 
 

            

  அழியாத கோலங்கள்
  இன்னும் கிளிகள் : மாதவராஜ்
  தொலைந்து போன PDAவும் வேட்டிகட்டும்.. : கொங்கு - ராசா
  குட்டிப் பிசாசு : மாதவராஜ்
  எனக்கு என் மாமியார் செய்யும் கொடுமைகள் 10 : ச்சின்னப் பையன்
  அகங்காரப் பலி : குமரி எஸ்.நீலகண்டன்
  தலைவன் இருக்கின்றானா? : உமாஷக்தி
  வைதேகி காத்திருப்பாள் : T.V.Radhakrishnan
  எவ்வ்ளோ புரிஞ்சிருக்கீங்க மேம் : அன்புடன் அருணா
  குழந்தைகளுக்கு எப்பொழுது இணை உணவு ஆரம்பிக்கவேண்டும் : குழந்தை நலம்
  தெரியாதது : ஜ்யோவ்ராம் சுந்தர்