நீங்க மொத அமைச்சரானால்...?!Related Post(s):

 
 

            

  அழியாத கோலங்கள்
  நான் மதுரை வியாபாரி : ரோஸ்விக்
  நீங்க தமிழா : Badri
  ராமன் ரயிலேறிப்போனான : இராமசாமி
  தவறுகள் திருத்தப்படலாம் : சின்ன அம்மிணி
  கலக்கிட்ட சந்துரூஊஊ : அபிஅப்பா
  ஏழுவுக்கு வந்த டவுட்டு : karki
  சாட்சிக்காரன் குறிப்புகள் : PaRa
  காதல்! காதல்! காதல்! காதல் போயின் மீண்டும் காதல்! : எம்.எம்.அப்துல்லா
  சம்பங்கி பூவும்.... தாத்தாவின் நினைவுகளும் : புதுகைத் தென்றல்
  வட்டக் கரிய விழி : சதங்கா