‘வெண்முரசு’ – நூல் பத்தொன்பது – திசைதேர் வெள்ளம்-66Related Post(s):

 
 

            

  அழியாத கோலங்கள்
  தங்கமான சிரிப்பு : anthanan
  ஈயும் ஏரோப்ளேனும் : லதானந்த்
  தொபுக்கடீர் : பத்மினி
  பாப்மார்லி : லக்கிலுக்
  அண்ணே : உமா மனோராஜ்
  வாழ்க பதிவுலகம் : கார்க்கி
  விரல் பிடிப்பாயா : இரா. வசந்த குமார்
  ஊரில் வீடு : அமுதா
  சென்னை அது ஒரு ஊரு : குசும்பன்
  ஒரு காதணி விழாவும் என் புகைப்படப்பெட்டி& : இளவஞ்சி