தீபாவளி – நமக்கு தீராவலி | நவம்பர் 7 – கொண்டாடுவோம் நமது புரட்சியை | கவிதைகள்

Author: துரை.சண்முகம்

வெடியும், ராக்கெட்டும் இந்துக்களின் பாரம்பரியம் அதை எப்படி எங்கள் கையை விட்டு பறிக்கலாம்? கட்டுப்பாடு விதிக்கலாம்? எனக் கூவிக்கொண்டே, விவசாயத்திற்கும் சிறுதொழிலுக்கும் ‍வேட்டு வைத்து பிடுங்கி...

2 +Vote       Tags: கவிதை விவசாய அழிப்பு தீபாவளி கொண்டாட்டங்கள்
 


Related Post(s):

 
 

            

  அழியாத கோலங்கள்
  ரயில் பயணம் : rajeshkannan
  கட்டையன் என்கிற சின்னச்சாமி : KRP Senthil
  உனக்கு நினைவிருக்கிறதோடீ? : LA_Ram
  ஒருவரையும் பொல்லாங்கு சொல்ல வேண்டாம் : கடைக்குட்டி
  கோழியின் அட்டகாசங்கள்-4 : வெட்டிப்பயல்
  நான் யூத் இல்லியா? : அரை பிளேடு
  வழி : bogan
  ஜன்னல் : CableSankar
  உப்புக்காத்து...19 : Jackiesekar
  வியர்வைப்பூ பூத்த மதியம் : vaarththai