கோலம்…Related Post(s):

 
 

            

  அழியாத கோலங்கள்
  காணக் கிடைக்காத யாழ்ப்பாணம் : தமிழ்நதி
  முப்பத்திரெண்டு பேய் பிடிச்சிருக்கு : பிரபாகர்
  திருடனுக்கு நன்றி : என். சொக்கன்
  புதிய / புத்தம் புதிய மனைவியின் சமையல் : ச்சின்னப் பையன்
  பதிவுலக அடி முட்டாள் : வருண்
  நீ எனக்கு வேண்டாமடி : Gnaniyar Rasikow
  கவிதைப் புத்தகம் வெளியிட விரும்புவோர் க& : முகில்
  எனக்கு ஏன்தான் இந்த பெயர் வச்சாங்களோ : அன்பு
  அர்த்த(மில்லாத) ஜாமம் : என். சொக்கன்
  அபஸ்வரங்களின் ஆலாபனை : அதிஷா