இந்தியத் தமிழனாக....

இலங்கையின் போர் குற்றங்களுக்கும், தமிழ் இன படுகொலைகளுக்கும் எதிராக, தமிழக மாணவர்களின் எழுச்சி மிகு போராட்டம் ,

2 +Vote       Tags: நூல் எழுத்து சொந்தக்கதை
 


Related Post(s):

 
 

            

  அழியாத கோலங்கள்
  எப்போ பூ பூக்கும்? : லக்கிலுக்
  காதல்! காதல்! காதல்! காதல் போயின் மீண்டும் காதல்! : எம்.எம்.அப்துல்லா
  குறுங்கவிதைகள் : மாமல்லன்
  ஆட்டு நாக்கு : பத்மினி
  மும்பை பெண்கள் அழகானவர்கள் : அரை பிளேடு
  நாகேஷ் : IdlyVadai
  நீதியில்லாக் கதை : வீரசுந்தர்
  பாதுகாப்பான வழியில் காதலைச் சொல்வது எப்& : வ.வா.சங்கம்
  ஓசையில்லா மனசு : நசரேயன்
  இரண்டு : ஜ்யோவ்ராம் சுந்தர்