கால யந்திரத்தினூடாக நல்லூர் ராஜதானிக்கு !Related Post(s):

 
 

            

  அழியாத கோலங்கள்
  வெள்ளைச் சட்டை : கார்க்கி
  வாடா மச்சான் வயசுக்கு வந்துட்டே : Balram-Cuddalore
  கொட்டகையில் அட்டு பிட்டு படம் : கும்மாச்சி
  புதிய / புத்தம் புதிய மனைவியின் சமையல் : ச்சின்னப் பையன்
  ஏ.சி. வாங்கிய கதை : மாயவரத்தான்
  இரு சம்பவங்களும் பின்னே என் சபதமும் : ச்சின்னப் பையன்
  சில்லறைகள் : நான் ஆதவன்
  நிரடும் நிரலிகள் : Kappi
  அவளா இவள்? : Starjan
  வாழ்த்துகளா? வாழ்த்துக்களா? : இலவசக்கொத்தனார்