கலவர பூமியில் இலங்கைத் தமிழ் இலக்கியமானது கண்ணீராலும், இரத்தத்தாலுமே நிறைந்திருக்கிறது !Related Post(s):

 
 

            

  அழியாத கோலங்கள்
  ரயில் பயணங்களில் : வினையூக்கி
  குழந்தைகளுக்கு எப்பொழுது இணை உணவு ஆரம்பிக்கவேண்டும் : குழந்தை நலம்
  பாண்டி காபரே டான்ஸ் : ஜாக்கி சேகர்
  தந்தை என்பவன் : நர்சிம்
  விரல் பிடிப்பாயா : இரா. வசந்த குமார்
  சாம் ஆண்டர்சனின் பேட்டி : ஈரோடு கதிர்
  சூழ்நிலை கைதி : நசரேயன்
  சாபம் : ஈரோடு கதிர்
  வெற்றி : எட்டிவிடும் உயரம்தான் : யுவகிருஷ்ணா
  இன்னும் கிளிகள் : மாதவராஜ்