நியூ துடைப்பம் –Related Post(s):

 
 

            

  அழியாத கோலங்கள்
  ஏ.சி. வாங்கிய கதை : மாயவரத்தான்
  கில்லி..! (Gilly) : அபுஅஃப்ஸர்
  ஐயையோ.. மீ ஹெல்ப்ப்ப்ப்ப் : பரிசல்காரன்
  சல்லிக்கற்கள் : செல்வேந்திரன்
  பாப்மார்லி : லக்கிலுக்
  மெய்மை : அதிஷா
  கொலைகாரன் காதல் : அதிஷா
  சென்னையிலா இப்படி : ஆசிப் மீரான்
  கொலைகாரர்களுக்கு எதிராக : மாதவராஜ்
  தற்கொலைக்கு உதவிய நான் : விசரன்