ஓரினைபிரியமும் இயற்கையே.......Related Post(s):

 
 

            

  அழியாத கோலங்கள்
  நீ இன்றி அமையாது உலகு : நர்சிம்
  தடம் : திலீப் குமார்
  ஓய்வறையிலிருந்து கேட்கக்கூடாத வாக்கியங்கள் : ச்சின்னப் பையன்
  வென்றுவாடி என் மகளே! : இளவஞ்சி
  கல்யாணச்சாவு : பினாத்தல் சுரேஷ்
  என் பெயர் லிங்கம் : அதிஷா
  அறியாப் பருவத்தில் காதல் : சங்கவி
  எங்களை மன்னித்து விடுங்கள் இனியொரு தடைவை நாங்கள் தமிழர்& : த.அகிலன்
  ஊளமூக்கி : ஈரோடு கதிர்
  இரு சம்பவங்களும் பின்னே என் சபதமும் : ச்சின்னப் பையன்