அவருக்கு தூக்கத்தில நடக்கிற வியாதி…!

Author: rammalar

Advertisements

2 +Vote       Tags: நகைச்சுவை
 


Related Post(s):

 
 

            

  அழியாத கோலங்கள்
  முத்தம்மா மருந்து குடிச்சிட்டா : அயன்
  எனக்கும் அவசியப்படுகிறது : உமா மனோராஜ்
  ஸ்டீவ்ஜாப்ஸ்ம் தட்டி மெஸ் மீனும் மற்றும் டைட்டானிக் படம& : அபி அப்பா
  ஒரு ஏழு மணி எழவு : ஈரோடு கதிர்
  அந்த இரவு : Kappi
  பரிசல்காரனின் நிராகரித்தலின் வலி : பரிசல்காரன்
  H-4 : வெட்டிப்பயல்
  தொலை தூரம் தொலைந்தவர்கள் : விசரன்
  கோழியின் அட்டகாசங்கள்-7 : வெட்டிப்பயல்
  பல்லு போயிரிச்ய்யா போயிரிச்சி : விசரன்