காப்பீடு -கடிதங்கள்

Author: jeyamohan

2 +Vote       Tags: பொது
 


Related Post(s):

 
 

            

  அழியாத கோலங்கள்
  நிராகரித்தலின் வலி : பரிசல்காரன்
  அவியல் 08.05.2009 : பரிசல்காரன்
  ஒரு தொண்டன் தலீவனான கதை : அரை பிளேடு
  டான் என்பவர் : செல்வேந்திரன்
  வேண்டாம் அந்த ஈசிஆர் சாலை : ஜாக்கி சேகர்
  குரங்குப்பெடல் : சித்ரன்
  தொட்டுப் போனவர்களுக்கு நன்றி : மாலன்
  புக் மார்க்ஸ் : தொகுப்பு 7 : என். சொக்கன்
  பந்த்(து) : ஷைலஜா
  என்னத்த சொல்ல : மாயவரத்தான்