‘வெண்முரசு’ – நூல் பதினெட்டு – ‘செந்நா வேங்கை’ – 41Related Post(s):

 
 

            

  அழியாத கோலங்கள்
  பற்கள் பராமரிப்பு : தகவல்கள்
  கிருஷ்ண சபாவில் டேனி : பத்மினி
  அரசியல் : பரிசல்காரன்
  Applying Thoughts : Ambi
  மெய்மை : அதிஷா
  H-4 : வெட்டிப்பயல்
  பேரம் : Ambi
  கோழி திருடன் : செந்தழல் ரவி
  ஜாதகம் : கார்த்திகைப் பாண்டியன்
  எனக்கு வராத காதல் கடிதம் : இளவஞ்சி