1110. சங்கீத சங்கதிகள் - 156Related Post(s):

 
 

            

  அழியாத கோலங்கள்
  இது நமது தேசம் அல்ல : வினையூக்கி
  வட அமெரிக்க நேர்முகத் தேர்வு : புகாரி
  ரயில் பயணங்களில் : வினையூக்கி
  தொட்டுப் போனவர்களுக்கு நன்றி : மாலன்
  பந்த்(து) : ஷைலஜா
  நான் அல்லது நான் : நந்தாகுமாரன்
  சூரியன் F.M. ல் ஏழு : Karki
  ஒரு ஏழு மணி எழவு : ஈரோடு கதிர்
  ஜெர்மோ அக்கார்டி உருக் : செந்தழல் ரவி
  தேங்காய் பொறுக்கி !!!!!! : செந்தழல் ரவி