‘வெண்முரசு’ – நூல் பதினெட்டு – ‘செந்நா வேங்கை’ – 34Related Post(s):

 
 

            

  அழியாத கோலங்கள்
  கிடார் குறிப்புகள் : Dhana
  காந்தி-ஜெயந்தி : Nataraj
  இடம் மாறிய கால் : வால்பையன்
  இந்தியன் : சத்யராஜ்குமார்
  261 வயது இசைக்கருவியுடன் ஒரு ஞானசூன்யம் : விசரன்
  அண்ணே : உமா மனோராஜ்
  என்ஃபீல்ட் புல்லட் : இளவஞ்சி
  எனக்கு வராத காதல் கடிதம் : இளவஞ்சி
  எதிரிகள் சாகவில்லை : VISA
  ஒரு ராணுவ அதிகாரி கூறிய உண்மை கதை : ponraj