‘வெண்முரசு’ – நூல் பதினெட்டு – ‘செந்நா வேங்கை’ – 33Related Post(s):

 
 

            

  அழியாத கோலங்கள்
  தற்கொலைக்கு முயன்ற என் நண்பன் : அக்னி பார்வை
  வெற்றி : எட்டிவிடும் உயரம்தான் : யுவகிருஷ்ணா
  ஊசல் : ஹுஸைனம்மா
  மதிப்பு மரியாதை : ஜெயராமன்
  அறியாப் பருவத்தில் காதல் : சங்கவி
  பச்சை பெல்ட்டும் குள்ள(ம்) மாமாவும் : அபி அப்பா
  சூழ்நிலை கைதி : நசரேயன்
  மனையாள் : R கோபி
  பசி : உழவன்
  புனைவாகிப்போன நினைவுகள் : narsim