பெரியார் என்ன‍ அவ்வளோ பெரிய அப்பாடக்க‍ரா – வீடியோ

Author: vidhai2virutcham

பெரியார் என்ன‍ அவ்வளோ பெரிய அப்பாடக்க‍ரா – வீடியோ பெரியார் என்ன‍ அவ்வளோ பெரிய அப்பாடக்க‍ரா – வீடியோ இந்த‌ சமுதாயத்தில் வாழ்ந்து வரும் மனிதர்கள் இடையே ஜாதியின் பெயரை சொல்லி பல ஏற்ற‍த்தாழ்வுகள் இருந்து வந்த ன• அந்த ஏற்ற‍த் தாழ்வுகளை, மிகுந்த நெஞ்சுரத்தோடு, போர்க் கோலம் பூண்டு அதனை முற்றிலும் நீக்கவும் மனிதர்களிடை யே சமநிலையைக் கொண்டு வருவதில் பெரும்பாடுபட்ட‍வர்கள் பட்டியலில் மிக முக்கியமான இடத்தை பிடித்திருப்ப‍வர் மட்டு மல்ல‍ கோடானகோடி மக்க‍ளின் மனத்தில் […]

2 +Vote       Tags: வீடியோ விழிப்புணர்வு சிந்தனைகள்
 


Related Post(s):

 
 

            

  அழியாத கோலங்கள்
  சர்வைவல் ஆப் பிட்நெஸ்! : இலவசக்கொத்தனார்
  விபத்து : சேவியர்
  கோழி திருடன் : செந்தழல் ரவி
  குட்டிப் பாப்பா : வெட்டிப்பயல்
  உன்னை கொல்ல வேண்டும் : Raju
  எதிர்பார்ப்பு : வெட்டிப்பயல்
  முதிர் கண்ணன்கள் : நான் ஆதவன்
  கணக்குப் புலிக்கு ஒரு கடுதாசி : ஈரோடு கதிர்
  வளவளத்தாவின் காதல் : நசரேயன்
  கவர்ன்மெண்ட் கண்ணாஸ்பத்திரி : O.R.B Raja