பெரியார் என்ன‍ அவ்வளோ பெரிய அப்பாடக்க‍ரா – வீடியோ

Author: vidhai2virutcham

பெரியார் என்ன‍ அவ்வளோ பெரிய அப்பாடக்க‍ரா – வீடியோ பெரியார் என்ன‍ அவ்வளோ பெரிய அப்பாடக்க‍ரா – வீடியோ இந்த‌ சமுதாயத்தில் வாழ்ந்து வரும் மனிதர்கள் இடையே ஜாதியின் பெயரை சொல்லி பல ஏற்ற‍த்தாழ்வுகள் இருந்து வந்த ன• அந்த ஏற்ற‍த் தாழ்வுகளை, மிகுந்த நெஞ்சுரத்தோடு, போர்க் கோலம் பூண்டு அதனை முற்றிலும் நீக்கவும் மனிதர்களிடை யே சமநிலையைக் கொண்டு வருவதில் பெரும்பாடுபட்ட‍வர்கள் பட்டியலில் மிக முக்கியமான இடத்தை பிடித்திருப்ப‍வர் மட்டு மல்ல‍ கோடானகோடி மக்க‍ளின் மனத்தில் […]

2 +Vote       Tags: வீடியோ விழிப்புணர்வு சிந்தனைகள்
 


Related Post(s):

 
 

            

  அழியாத கோலங்கள்
  நான்தான் \'தருமி\' நாகேஷ் : சுரேஷ் கண்ணன்
  ஆம்பிளப் பசங்க : லதானந்த்
  கதை : Keerthi
  இருண்ட கண்டம் இருளாத மனிதம் : விசரன்
  அவன் வருவானா : உண்மைத் தமிழன்
  கொல்கத்தா நாட்கள் - சோனாகாச்சி - 2 : யாத்ரீகன்
  கவர் ஸ்டோரி உருவாக்குவது எப்படி? : முகில்
  ஒன் - லைனர்ஸ் : வ.வா.சங்கம்
  கனவும் ஆகஸ்டு 15ம் : ILA
  கோரை மாலையும் பறேட்டு மீன்குழம்பும்! : தஞ்சாவூரான்