குழி விழும் கன்னங்கள் அழகு மட்டுமல்ல‍ நோயின் அறிகுறியும்கூட‌

Author: vidhai2virutcham

குழி விழும் கன்னங்கள் அழகு மட்டுமல்ல‍ நோயின் அறிகுறியும்கூட‌ குழி விழும் கன்னங்கள் அழகு மட்டுமல்ல‍ நோயின் அறிகுறியும்கூட‌ பெண்கள் அழகில் பளிச்சென்று திகழவேண்டும் என்றால் அவர்களது கன்னங்கள் மொழுமொழுப்பாக ஜொலிக்க வேண்டும் என சொல்லி க்கொண்டிருந்தவர்கள், இப்போது கன்னங்களில் கூடுதலாக இன் னொன்றையும் எதிர்பார்க்கி றார்கள். அது கன்னக்குழி. கன்னத்தில் குழி விழுந்தால் பயன்களும் வரும் நோய்களும் தெரியுமா கன்னத்தில் குழிவிழுந்தால் அது கவர்ச்சியை அதிகரிக்கிறது என்கி றார்கள். ஆனால் இந்த கன்னக்குழி உள்ளவர்களுக்கு உண்மையில் […]

2 +Vote       Tags: விழிப்புணர்வு மருத்துவம் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
 


Related Post(s):

 
 

            

  அழியாத கோலங்கள்
  சமதர்ம சிந்தனையில் கவலையில்லாத் தத்துவம் : SUREஷ்
  மனைவி : முரளிகண்ணன்
  கூகிள் கிராமம் : IdlyVadai
  பன்னீர் சோடா : அநன்யா மஹாதேவன்
  போசி : லதானந்த்
  கண்டிப்பாக வயது வந்தவர்களுக்கு மட்டும் : விசரன்
  தேன்மொழியிடம் என் கன்னம் வாங்கி வீங்கியிருக்க வேண்டிய 500 &# : ஓஹோ புரொடக்சன்ஸ்
  முதல் மேடை : ஜி
  சென்னையிலா இப்படி : ஆசிப் மீரான்
  லதாமகன் : முத்தங்களினால் உடலறிபவன்