‘வெண்முரசு’ – நூல் பதினெட்டு – ‘செந்நா வேங்கை’ – 27Related Post(s):

 
 

            

  அழியாத கோலங்கள்
  இரயில் பயணங்களில் T.ராஜேந்தருடன் : உங்கள் நண்பன்
  மண்டேனா ஒன்று 9/8/2010 : IdlyVadai
  ஜெராக்ஸ் : பிரபாகர்
  அந்த அழகிய நாட்கள் : உமா மனோராஜ்
  இருவர் : என். சொக்கன்
  இந்த “க” படும் பாடு : அமுதா கிருஷ்ணா
  ஆணிவேர் : ILA
  சாம் ஆண்டர்சனின் பேட்டி : ஈரோடு கதிர்
  புணரபி மரணம் : கோவி.கண்ணன்
  விந்து சிந்தும் பேருந்து : narsim