‘வெண்முரசு’ – நூல் பதினெட்டு – ‘செந்நா வேங்கை’ – 26Related Post(s):

 
 

            

  அழியாத கோலங்கள்
  வலி உணரும் நேரம் : பாரா
  ஞானப்பால் : மாதவராஜ்
  நீ என்னை விட்டுப் போயிருக்க வேண்டாம் ஹேமா : அய்யனார்
  ஆடி(ய)யோ காலங்கள் - 1 : ஆயில்யன்
  வட்டக் கரிய விழி : சதங்கா
  சுன்னத் கல்யாணம் : Muthalib
  முருகன் தருவான் : karki bavananthi
  அன்புள்ள : இம்சை அரசி
  Good touch, bad touch : டோண்டு
  பைத்தியம் : Cable Sankar