1100. கா. அப்பாதுரையார் -2Related Post(s):

 
 

            

  அழியாத கோலங்கள்
  ஒரு மூக்கு கதை : ப்ரியா கதிரவன்
  ஒரு சின்னஞ்சிறு பறவையின் முதல் பயணம் : Deepa
  வெடிகுண்டு : என்.விநாயகமுருகன்
  யம்மா : அவிய்ங்க ராசா
  பன்னீர் சோடா : மாயவரத்தான்
  என்னத்தை கண்ணையா : R P ராஜநாயஹம்
  உள்வாங்கிய கடல் : Kappi
  நிருபர் (கதை - 9) - போட்டிக்கான சிறுகதை : மொழி
  மன்மதனின் முடிவு : Covairafi
  ராமன் ரயிலேறிப்போனான : இராமசாமி