அழியாத கோலங்கள்
  இன்னும் கிளிகள் : மாதவராஜ்
  நடிகை ஸ்ரீவித்யா உணர்த்திய பாடம் : உண்மைத் தமிழன்
  விப‌த்தும் ம‌ன‌தின் விச‌ன‌மும் : சமரன்
  யாரறிவார்? : Narsim
  தகவல்களின் தளத்தில் தடம் அமைத்து உயர்ந்தவர் : மாதவராஜ்
  கோடம்பாக்கத்துக்குப் போன கோயிஞ்சாமி : Para
  மந்திர நிமிடம் : வெங்கிராஜா
  கலகலக்கும் கட்டபொம்மன் (ஒலியில்) : வ.வா.சங்கம்
  இறந்துப்போன பதினாலாவது ஆள் : கே.ரவிஷங்கர்
  ஏண்டா எங்க தலைவன் போஸ்டரக் கிழிச்சே? : அன்புடன் அருணா