அழியாத கோலங்கள்
  \"மின்னஞ்சல் (குட்டிக்கதை)\" : செந்தழல் ரவி
  உதடுகள் : VISA
  கருணை : Cable Sankar
  ஒரு இறகைக் கொன்றுவிட்டேன் : கே.ரவிஷங்கர்
  கார்த்தி : கார்க்கி
  அபஸ்வரங்களின் ஆலாபனை : அதிஷா
  நானும் ராதாவும் ஸ்கூல் டூர் போன கதை- பாகம் 2 : அபிஅப்பா
  காத்தவராயரின் கசுமாலக் காதல் க(வி)தைகள் : இளவஞ்சி
  நொய்டாவில் ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை : கனாக்காதலன்
  போபால் : மாதவராஜ்