அழியாத கோலங்கள்
  சிக்ஸ் பேக் வேண்டுமா? : தாமிரா
  கணவனின் காதலி : padma
  வியாபார காந்தம் அபிஅப்பா : அபிஅப்பா
  இப்படியும் சிலர் : பின்னோக்கி
  அவன் : Dubukku
  வெரொனிகா : வினையூக்கி
  கல்யாணம் ஆகாதவர்களுக்கான எச்சரிக்கை - பாகம் 25 : ஆதிமூலகிருஷ்ணன்
  அம்மா : நசரேயன்
  காமத்தின் வழி அது : bogan
  சிக்கி சீரழிஞ்ச கண்டக்டர் : karki