கோவா – அட்வெஞ்சர்Related Post(s):

 

வட போச்சே…!

rammalar

வட போச்சே…! —————- – பாட்டி சுட்ட வடையை ஏன் இப்போதெல்லாம் திருடுவதில்லை? கேட்டது நரி… – தற்காத்த… read more

 
 

            

  அழியாத கோலங்கள்
  பற்கள் பராமரிப்பு : தகவல்கள்
  மெய்மை : அதிஷா
  ஃபேஸ்புக் பொண்ணு : அதிஷா
  சறுக்குமிடம் காமம் எனில்... : இளவஞ்சி
  அன்புள்ள தங்கமணிக்கு : Dubukku
  ஃபேஸ் புக்கிலிருந்து : கால்கரி சிவா
  நினைவு மீட்டல்:தூர்தர்ஷன் செய்தி வாசிப்பாளர்கள் : கைப்புள்ள
  அது ஒரு கனாக்காலம் : ஓசை செல்லா
  குட்டிப் பிசாசு : மாதவராஜ்
  ரயில் பயணம் : rajeshkannan