புதுப்பிக்கும் அழகி Update Azhagi - #GoodNetizenGoodCitizen பிரச்சாரம்

#முருகப்பா குழுமத்தின்மு ன்முயற்சி, #GoodNetizenGoodCitizen பிரச்சாரம் சமூக ஊடக மற்றும் இணையத்தின் பொறுப்பான பயன்பாட்டிற்கு சமூக விழிப்புணர்வை வளர்ப்பதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.An initiative by the Murugappa group, the #GoodNetizenGoodCitizen campaign is aimed at raising social awareness on the responsible use of social media and the Internet.========================Thanks Murugappa Group for this Wonderful Advertisement !http://www.murugappa.com

2 +Vote       Tags: முருகப்பா குழுமம் Murugappa Group
 


Related Post(s):

 

Adhey Mugham அதே முகம்

அதே முகம் !#முருகப்பா குழுமத்தின்மு ன்முயற்சி, #GoodNetizenGoodCitizen பிரச்சாரம் சமூக ஊடக மற்றும் இணையத்தின் பொறுப்பான பயன்பாட்டி… read more

 

Beware of Walls சுவர்கள் ஜாக்கிரதை !

சுவர்கள் ஜாக்கிரதை !#முருகப்பா குழுமத்தின்மு ன்முயற்சி, #GoodNetizenGoodCitizen பிரச்சாரம் சமூக ஊடக மற்றும் இணையத்தின் பொறுப்பான ப… read more

 
 

            

  அழியாத கோலங்கள்
  எண்பதுகளின் தமிழ்ப்படங்கள் ஆச்சரியம் - 1 : கருந்தேள் கண்ணாயிரம்
  ஈயும் ஏரோப்ளேனும் : லதானந்த்
  இரு கவிதைகள் : இராமசாமி கண்ணண்
  ஸஸி : பரிசல்காரன்
  நாகேஷ் பற்றி கமல் : RV
  காமம் கொல் : Cable Sankar
  நான் பாட்டுக்குச் செவனேன்னு தானேயா போயிக்கிட்டிருந்தே : கைப்புள்ள
  மீண்டும் மீண்டும் அவன்பார்வை : VISA
  தண்ணியடிச்சா தப்பாங்க? : தேனியார்
  நாணயத்தின் மறுபக்கம் : புதுகைத் தென்றல்