புதுப்பிக்கும் அழகி Update Azhagi - #GoodNetizenGoodCitizen பிரச்சாரம்Related Post(s):

 

புதுப்பிக்கும் அழகி Update Azhagi - #GoodNetizenGoodCitizen பிரச்சாரம்

#முருகப்பா குழுமத்தின்மு ன்முயற்சி, #GoodNetizenGoodCitizen பிரச்சாரம் சமூக ஊடக மற்றும் இணையத்தின் பொறுப்பான பயன்பாட்டிற்கு சமூக வ… read more

 

Adhey Mugham அதே முகம்

அதே முகம் !#முருகப்பா குழுமத்தின்மு ன்முயற்சி, #GoodNetizenGoodCitizen பிரச்சாரம் சமூக ஊடக மற்றும் இணையத்தின் பொறுப்பான பயன்பாட்டி… read more

 

Beware of Walls சுவர்கள் ஜாக்கிரதை !

சுவர்கள் ஜாக்கிரதை !#முருகப்பா குழுமத்தின்மு ன்முயற்சி, #GoodNetizenGoodCitizen பிரச்சாரம் சமூக ஊடக மற்றும் இணையத்தின் பொறுப்பான ப… read more

 
 

            

  அழியாத கோலங்கள்
  அவன் : Dubukku
  நீங்க போட்ட எட்டு : T.V.Radhakrishnan
  கவுண்டமணி : கோபக்காரக் கோமாளி : Chandramohan
  ஒரு ஆங்கில வார்த்தையினால் திசை மாறிய எனது வாழ்க்கை : உண்மைத்தமிழன்
  இந்த காலத்துப் பொண்ணுங்க : கைப்புள்ள
  ஆளவந்தார் கொலை வழக்கு : S.P. சொக்கலிங்கம்
  2013 : KV Raja
  சர்வாதிகாரியா? : மிது
  தற்கொலைக்கு முயன்ற என் நண்பன் : அக்னி பார்வை
  அர்த்த(மில்லாத) ஜாமம் : என். சொக்கன்