பாகற்காய் பிட்ளைRelated Post(s):

 

இன்னும் எதிர்காலம் இருக்கிறது –

rammalar

– செய்யத் தெரிந்தவன் சாதிக்கிறான்! தெரியாதவன் போதிக்கிறான்! – புகழ் என்பது நம் செயல்களின் எதிரொலி – நன்கு தொடங்குவதே பாதி முடிந்ததற்… read more

 
 

            

  அழியாத கோலங்கள்
  தேடல் : உண்மை
  மொழியையும் சூது கவ்வும் : ம. இராசேந்திரன்
  வீணாய்ப்போன ரிலையன்ஸ் பிரஷ்(லெஸ்) : செந்தழல் ரவி
  தற்கொலை செய்து கொள்வது எப்படி? : Athisha
  மௌனம் பேசிய பொழுது... : தேவ்
  லுங்கி, ஷார்ட்ஸ், முக்கா பேண்ட் & an anecdote : மீனாக்ஸ்
  ஏ எல் எடுத்துட்டு வீட்டில சும்மா இருக்கிறன் : கானா பிரபா
  பெரிய வீட்டு \"கமலி\" : ILA
  ஹவுஸ் ஓனர் மற்றும் உருளை சிப்ஸ் : செந்தழல் ரவி
  விளையும் பனியில் அலையும் வாழ்வு : விசரன்