மாதிரிப்பள்ளி – சிறுவர் பாடல்Related Post(s):

 
 

            

  அழியாத கோலங்கள்
  கணவர்கள் மனைவிகளை கேட்க விரும்பும் கேள்விகள் : தாமிரா
  என்னத்த சொல்ல : மாயவரத்தான்
  தொலைந்து போன PDAவும் வேட்டிகட்டும்.. : கொங்கு - ராசா
  நான் = கார்த்தி : நாராயணன்
  மிக்கேலு சான்சரு ஆட்டம் : நசரேயன்
  இளையராஜா:வாழ்வோடு தொடரும் பந்தம் : ChandraMohan
  என்னத்தை கண்ணையா : R P ராஜநாயஹம்
  ஒருவரையும் பொல்லாங்கு சொல்ல வேண்டாம் : கடைக்குட்டி
  நீங்கள் அவர்களைப் பார்த்திருக்கக் கூடும் : மாதவராஜ்
  நொய்டாவில் ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை : கனாக்காதலன்